EN

- 03 - Smlouvy na internetu

 • Příběh zákona o registru smluv

  Podívejte se, co se děje s návrhem zákona o registru smluv už od června 2012...

 • Jan Farský poprvé předkládá návrh. Červen 2012.

  Jan Farský, poslanec STAN a starosta Semil předkládá podle slovenského vzoru návrh zákona. Na návrhu se podílí autoři ze Slovenska, ministerstvo spravedlnosti i nevládní organizace. K návrhu se ale staví chladně i Farského koaliční kolegové a projednávání zákona se protahuje.

 • ODS a ČSSD návrh potápí. Červen 2013.

  Na Slovensku ho schválili za 3 měsíce. U nás ležel návrh zákona ve Sněmovně přes rok, když si poslanci ODS Aleš Rádl (na obrázku) a Marek Benda za podpory zástupců ČSSD vyžádali v Ústavně právním výboru další analýzu. Ta potvrdila, že obce kvůli zákonu nezkolabují, zákon ale kvůli předčasným volbám spadl pod stůl.

   
 • 75 poslanců zákon znovu navrhuje. Listopad 2013.

  160 nových poslanců se před volbami zavázalo, že zákon prosadí. Rekonstrukce státu je týden po volbách oslovila, aby se přidali k Janu Farskému a předložili návrh společně. Přidali se zástupci TOP09, KDU-ČSL a ANO.

 • Zákon prochází prvním čtením. Leden 2014.

  Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ke čtyřem zákonům Rekonstrukce státu poslali poslanci zákon do projednávání ve výborech s prodlouženou lhůtou 90 dní. Řada z nich ovšem ohlásila, že návrh nepovažuje za kvalitní a že jej bude třeba změnit.

 • Boj o sankci neplatnosti. Březen 2014.

  Část poslanců, zejména z řad ČSSD, zvažovala nahradit sankci neplatnosti (základní princip zákona, který říká, že nezveřejněná smlouva je neplatná) sankcí ve formě pouhé pokuty. Proti tomu se ostře postavil Jan Farský i Rekonstrukce státu. Odpůrcům jsme zaslali desítky stran právních argumentů a nyní se zdá, že žádný z poslanců příslušný pozměňovací návrh nepodá.

 • Boj o vyřazení obcí a státních firem. Duben 2014.

  Svazy obcí i průmyslu lobbovaly za vyřazení ze zákona, připravovaly jeden pozměňovací návrh za druhým a přesvědčovaly poslance, že by po zavedení zákona nikdo nekandidoval na starostu, nebo by zbankrotovaly státní firmy. My v reakci na to dali dohromady starosty se zájmem zveřejňovat a založili iniciativu Starostové pro transparentnost.

 • Ústavně právní výbor schvaluje upravený návrh. Červen 2014.

  Členové výboru se i přes lobbing svazů obcí a průmyslu shodli na znění návrhu, které zachovávalo sankci neplatnosti i původní, široký okruh subjektů, na které zákon bude dopadat. Tento klíčový výbor tak doporučil Sněmovně ke schválení návrh odpovíjící parametrům Rekonstrukce státu.

   

 • O Registru smluv jednáme s premiérem. Červenec 2014.

  Premiér se setkal se zástupci Rekonstrukce státu a vyslechl si argumenty, proč je pro kvalitní zákon nutné ponechat sankci neplatnosti při nezveřejnění smlouvy nebo proč je nutné zveřejňovat všechyn smlouvy, tj. bez zavedení finančního limitu. Premiér uložil vypracování návrhu podle domluvených parametrů Ministerstvu vnitra, které má následně Registr smluv spravovat.

 • Registr smluv v rukou Ministerstva vnitra. Srpen 2014.

  Ministerstvo vnitra pod vedením Adriany Krnáčové vypracovalo po setkání pracovní skupiny politiků, úředníků a politiků návrh, který neodpovídal zadání premiéra. Nadále jsme se snažili aktivně vstupovat do jednání o výsledné podobě zákona.

 • Registr smluv do podzimních voleb nebude. Září 2014.

  V prvním prvním zářijové týdnu jsme se účastnili koaličního jednání. Bohužel bez toho, aniž bychom předem viděli  oba návrhy, které měly být radě předloženy. Návrhy jsme neměli možnost vidět dodnes. Poslanci navíc i přes víceré ujišťování nezařadili zákon na zářijovou schůzi Sněmovny.

 • Transparentnost jako heslo voleb, ale bez Registru. Září 2014.

  Ačkoliv většina stran slibuje před volbami větší transparentnost hospodaření s veřejnými penězi, klíčovou protikorupční normu jakou je Registr smluv nebyli parlamentní strany rok od jejich závazku Rekonstrukci státu schopny prosadit.

 • Výjimka pro ČEZ. Leden 2015.

  Vznikl nový minimalistický návrh stále ještě odpovídající původním požadavkům. Zároveň byla zadána dopadová studie. Od této doby probíhají koaliční jednání, na nichž je společný návrh ještě upravován. Do zákona neznámý autor vkládá výjimku pro energetický gigant ČEZ.

 • Druhé čtení napotřetí. Červenec 2015.

  Zákon se po více než roce na třetí pokus dostal do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Primárně díky apelu na předsedy parlamentních klubů. Poslanci podávají 50 dílčích pozměňovacích návrhů, včetně problematické miny v podobě požadavku na zveřejňování všech smluv příjemců dotací včetně těch, které se nijak netýkají veřejných smluv. S tímto návrhem přišel Milan Urban z ČSSD.

 • Sněmovna schvaluje návrh zákona. 18. září 2015.

  ­ Sněmovna schvaluje návrh registru smluv ve znění návrhu vládní koalice se čtyřmi pozměňovacími návrhy. Kromě ČEZu byly z působnosti zákona vyjmuty také malé obce nebo např. obě komory Parlamentu a kancelář prezidenta. Stejně tak byla odložena účinnost sankce neplatnosti až na polovinu roku 2017. Přesto jde o velký posun směrem ke konečnému schválení zákona.

 • Senát torpéduje poslanecký návrh. 23. říjen 2015

  Senát vrací zákon do Sněmovny v podobě, které ruší hlavní princip zákona (sankci neplatnosti nahrazuje finančním postihem), zavádí nové kontroly a pokuty a navíc obsahuje právně vágní ustanovení, které může značně zkomplikovat jeho uvedení do praxe. Rekonstrukce státu vydává srovnávací analýzu obou návrhů a zahajuje novou informační kampaň s cílem vysvětlit negativní dopady pozměňovacích návrhů.

 • Registr smluv je definitivně schválen. 24. listopadu 2015.

  ­Po více jak dvouhodinové rozpravě, během které je 22x zmíněna Rekonstrukce státu, hlasuje 110 poslanců napříč politickým spektrem pro původní sněmovní verzi zákona o zveřejňování smluv. Rekonstrukce státu děkuje všem poslankyním a poslancům, kteří pro zákon hlasovali. A také svým dlouhodobým příznivcům a podporovatelům.

 • Poslanci KDU navrhují novelu s výjimkou pro Budvar. Únor 2016.

  Poslanci KDU-ČSL (M. Jurečka, J. Bartošek) předkládají návrh novely zákona o registru smluv. Jejím jediným bodem je vyjmutí národního podniku Budvar z povinnosti zveřejňovat smlouvy. Argumentují potřebou chránit podnik před konkurencí. Dá se však čekat, že tím vypustí džina z lahve a spustí lavinu dalších žádostí o podobné výjimky. Více ZDE.

 • Studie Deloitte: Kozel zahradník varuje před dopady registru. Duben 2016.

  Kam čert nemůže, nastrčí analýzu. Auditorská firma Deloitte, která pravidelně audituje i některé státní podniky, skládá z odpovědí od 10 dotázaných podniků „studii“, dle které zveřejňování smluv většinu z nich ohrozí. Jak ale uvedli zástupci Rekonstrukce státu v odborném stanovisku k analýze, jde spíše o anketu, navíc plnou věcných chyb a nepřesností. Naše stanovisko.

 • Lavina se valí: Poslanci podali přes dvacet pozměňujících návrhů. Únor–červen 2016.

  Očekávané se stalo skutkem. Během projednávání ve výborech se k novele navrhující vyjmutí Budvaru z registru smluv postupně přidává přes dvacet pozměňujících návrhů. Některé chtějí z povinného zveřejňování vyjmout další subjekty, všechny státní i městské podniky, nebo odsunout platnost celého zákona. Více ZDE.

 • Veřejný registr smluv spuštěn v ročním testovacím období. 1. července 2016.

  Jednání o novele zákona se protahují, a tak zákon i centrální registr začínají od 1. července platit (zatím v jednoročním testovacím období, kdy nebudou uplatňovány sankce za nezveřejnění). U příležitosti spuštění registru pořádá Rekonstrukce státu vernisáž komiksového ztvárnění příběhu zákona. Jeho autorkou je autorka komiksů Lucie Lomová.

 • Upozorňujeme na největší Zatmívače. Červenec–srpen 2016.

  Na spuštění registru navazuje veřejná kampaň Rekonstrukce státu. Na webu www.zatmivaci.cz a prostřednictvím plakátů a billboardů v místě regionálních kanceláří poslanců upozorňujeme na poslance-Zatmívače, kteří navrhli nejkřiklavější výjimky.

Není žádný důvod, aby všechny smlouvy státu a veřejných institucí nebyly jednoduše dostupné všem – je to nejlepší obrana proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo nevýhodným prodejům majetku. Tyto smlouvy si občané sice už dnes mohou vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, úřady je ale často neposkytují s odvoláním na obchodní tajemství či jiné záminky. Nejjednodušší a nejúčinnější opatření zavedli třeba na Slovensku: každá smlouva začne platit až tehdy, když je zveřejněna na internetu v takzvaném registru smluv.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím zákon, který:

 • podmíní účinnost všech smluv, které bude uzavírat stát, územní samosprávný celek a další veřejné instituce (např. státní podniky či obchodní společnosti ovládané státem) jejich zveřejněním na internetu,
 • zřídí centrální registr smluv, který bude přístupný veřejnosti a bude obsahovat texty smluv a metadata ve strojově zpracovatelném formátu, s výjimkou informací chráněných zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem č. 137/2006 Sb. (např. osobní údaje, obchodní tajemství).

Už 163 poslanců a 24 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

24. listopad 2015

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O PŮVODNÍ POSLANECÉ VERZI - PŘEHLASOVÁNÍ SENÁTU

Plénum sněmovny po neschválení senátních pozměňujících návrhů hlasovalo o původní verzi návrhu zákona.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Původní poslanecká verze návrhu zákona je funkční a zachovává sankci neplatnosti.

110pro

25zdrželo se

26proti

Hlasování podrobně

18. září 2015

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ VE ZNĚNÍ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Sněmovní tisk č. 42 předložený skupinou poslanců má za cíl zpřístupnit veřejnosti všechny smlouvy uzavírané státem, samosprávami a dalšími veřejnými institucemi.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Přes vyloučení některých subjektů, u kterých je zřejmý právní zájem na povinném zveřejňování zákon stále plní svou funkci.

116pro

34zdrželo se

7proti

Hlasování podrobně

10. červen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O NÁVRHU NA ZAMÍTNUTÍ

Na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl 10. června předložen místopředsedou výboru Jiřím Petrů návrh na zamítnutí sněmovního tisku č. 42, který byl schválen.

Naše stanovisko: NEGATIVNÍ - Rekonstrukce nedoporučuje zamítnout návrh zákona o Registru smluv. Původní znění návrhu zákona je kvalitní a není důvod zákon odmítat bez uvedení konkrétních připomínek.

16pro

0zdrželo se

3proti

Hlasování podrobně

30. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O VARIANTĚ NÁVRHU ZÁKONA

Ústavně právní výbor 30. května doporučil ke schválení variantu sněmovního tisku č. 42, která zahrnuje mezi zveřejňované informace smlouvy, faktury a objednávky.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu podporuje zveřejňování smluv, faktur i objednávek.

12pro

4zdrželo se

0proti

Hlasování podrobně

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen poslancem Radkem Vondráčkem pozměňovací návrh, který navrhuje rozšířit okruh výjimek o další typy smluv, u nichž zejména svazy starostů důvodně zpochybňovaly veřejný zájem ke zveřejňování. Pozměňovací návrh dále umožňuje, aby nařízením vlády byly z povinnosti zveřejnění vyňaty konkrétní typy smluv konkrétních společností, pokud jejich povinně zveřejňované údaje obsahují obchodní tajemství. Návrh tedy nezmenšuje rozsah zveřejňovaných informací, neboť takové smlouvy by se již podle stávajícího návrhu zveřejňovaly začerněné, odstraňuje ovšem nadbytečnou administrativní zátěž spočívající v systematickém zveřejňování začerněných smluv určitého typu.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu se podílela na přípravě tohoto návrhu a zaujímá pozitivní stanovisko. Návrh vznikl jako reakce na připomínky starostů a dalších subjektů.

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen poslancem Janem Chvojkou pozměňovací návrh, který navrhuje vyloučit z povinného zveřejňování smluv obchodní společnosti s menší než 100% majetkovou účastí státu nebo územního samosprávního celku. Omezením na 100% vlastnictví návrh umožňuje snadné obcházení povinného zveřejňování účelovou částečnou privatizací obchodní společnosti (například i 1%).

Naše stanovisko: Pozměňovací návrh je dle názoru Rekonstrukce státu v zásadním a přímém rozporu s Prohlášením o podpoře Rekonstrukce státu, protože neodůvodněně vyřazuje z povinného zveřejňování smluv řadu veřejných institucí, u kterých je zásadní právní zájem na zveřejňování smluv.

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen poslancem Janem Chvojkou pozměňovací návrh, který navrhuje odložit povinnost zveřejňování smluv pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, o dva roky, tedy od 1. ledna 2017.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu zaujímá neutrální postoj k pozměňovacímu návrhu, který odkládá povinnost zveřejňování smluv pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a respektuje snahu snížit administrativní náklady u nejmenších obcí.

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen pozměňovací návrh z dílny České národní banky, který navrhuje vyloučit ze zveřejnění smlouvy, které podléhají bankovnímu tajemství.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu zaujímá neutrální postoj k pozměňovacímu návrhu, který vylučuje ze zveřejnění smlouvy, které podléhají bankovnímu tajemství. Rekonstrukce státu považuje tuto výjimku za splněnou již v původním návrhu zákona s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím.

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen poslancem Janem Chvojkou pozměňovací návrh, který navrhuje zavedení limitu pro zveřejňování smluv, objednávek a faktur ve výši 50 000 Kč.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu zaujímá negativní stanovisko k pozměňovacímu návrhu především je proti zavedení limitu pro zveřejňování smluv. Návrh povede k právní nejistotě, umožní obcházení zákona a paradoxně také zvýší administrativu. Může docházet k účelovému dělení smluv na těsně podlimitní a vznikne problém bezúplatných smluv, které návrh vůbec neřeší.

30. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 

Dne 30. května 2014 byl Ústavně právnímu výboru předložen pozměňovací návrh z dílny České kanceláře pojistitelů, který navrhuje omezit zveřejňování smluv právnických osob zřízených zákonem na osoby, které jsou financovány z veřejných rozpočtů. Z povinných subjektů tak vyřadí právě Českou kancelář pojistitelů, která je financována pouze z členských příspěvků komerčních pojišťoven.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu k tomuto pozměňovacímu návrhu zaujímá neutrální stanovisko, protože na zveřejňování smluv vyjmutých subjektů není zásadní veřejný zájem.

30. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ VE ZNĚNÍ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Ústavně právní výbor 30. května doporučil ke schválení návrh zákona o Registru smluv (sněmovní tisk č. 42) ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Poslanci schválili návrh na odklad účinnosti zákona pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, vynětí osob, které nejsou financovány z veřejných rozpočtů, vynětí smluv podléhajících bankovnímu tajemství, vynětí dalších typů smluv a nakonec limity pro zveřejňované smlouvy.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu podporuje doporučující usnesení výboru s výjimkou pozměňovacího návrhu na zavedení limitů pro zveřejňované smlouvy.

11pro

3zdrželo se

2proti

Hlasování podrobně

21. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O NÁVRHU NA PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ

Dne 21. května byl na Hospodářském výboru předložen předsedou výboru Ivanem Pilným návrh na přerušení projednávání sněmovního tisku č. 42 a doporučení předložení vládního návrhu, který byl schválen.

Vzhledem k neexistenci jmenného záznamu hlasování členů Hospodářského výboru je uvedeno pouze hlasování členů, které je zachycené na videozáznamu přítomných zástupců Rekonstrukce státu, výčet tedy není úplný. Výsledek hlasování: 14 hlasovalo pro, 4 proti, 1 se zdržel, ostatní nehlasovali.

Naše stanovisko: NEGATIVNÍ - Rekonstrukce státu je proti přerušení projednávání, vrácení návrhu a jeho opětovné předložení vládou. Účinnost návrhu by se tím zásadně opozdila, protože vláda s návrhem nepočítá v plánu legislativních prací pro tento rok.

6pro

0zdrželo se

4proti

Hlasování podrobně

21. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Návrh vyjímá z okruhu povinných subjektů státní podniky a obchodní korporace s majetkovou účastí státu či územního samosprávného celku, čímž fakticky výrazně zužuje množství povinně uveřejňovaných smluv v Registru smluv oproti stávajícímu znění zákona o Registru smluv a umožňuje snadné obcházení povinného uveřejňování účelovou změnou právní formy zejména příspěvkových organizací zřízených obcemi.

Naše stanovisko: Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného je v rozporu se závazky poslanců v Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Pozměňovací návrh totiž vyjímá z okruhu povinných subjektů státní podniky a obchodní korporace s majetkovou účastí státu či územního samosprávného celku, čímž výrazně zužuje množství povinně uveřejňovaných smluv v Registru smluv oproti stávajícímu znění zákona o Registru smluv.

21. květen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Pozměňovací návrh mění ustanovení § 2 původního návrhu zákona a fakticky ruší povinné zveřejňování smluv u některých subjektů (například státních firem), a to prostřednictvím podmínky, že povinné zveřejňování dopadá pouze na smlouvy obsahující „informace získané za veřejné prostředky“.

Naše stanovisko: Pozměňovací návrh poslance Jana Birkeho je v rozporu se závazky poslanců v Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Návrh především omezuje zveřejňované smlouvy na ty, které obsahují „informace získané za veřejné prostředky“, obsahuje řadu formálních nedostatků, použitá terminologie neodpovídá pojmům užívaným českým právním řádem a jeho přijetí by vedlo ke značné právní nejistotě.

2. prosinec 2013

NÁVRH ZÁKONA

Sněmovní tisk č. 42 předložený skupinou poslanců má za cíl zpřístupnit veřejnosti všechny smlouvy uzavírané státem, samosprávami a dalšími veřejnými institucemi.

Naše stanovisko: Návrh v předloženém znění splňuje parametry Rekonstrukce státu uvedené v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu: návrh zakládá povinnost státním orgánům, krajům, obcím a společnostem, které vlastní stát nebo samosprávy, vkládat uzavřené smlouvy do elektronického registru smluv, který je přístupný veřejnosti na internetu. Variantně návrh ukládá stejnou povinnost i v případě objednávek a faktur. Zveřejnění v registru je podmínkou pro účinnost těchto smluv.

Fakta a argumenty

Expertní newsletter

Pokud chcete získat více expertních informací o všech zákonech Rekonstrukce státu, přihlašte se k odběru našeho expertního newsletteru:

Odborný mluvčí pro zákon

Oldřich Kužílek

 • poradce Otevřené společnosti

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů