EN

- 01 - Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

 • Příběh zákona o financování politických stran

  V následujících slidech si přečtěte, jak se názor na regulaci hospodaření stran měnil v posledních letech až do současnosti.

 • Financování stran jako horká půda pro politiky. Od 90. let.

  Financování politických stran je řešeno v zákoně o sdružování v politických stranách a politických hnutích, který byl už mnohokrát novelizován. Zásadní změnu z roku 1994 změkčil Ústavní soud, který zrušil původní návrh na kontrolu ze strany NKÚ a namísto úplného zákazu podnikání stran umožnil podnikání v určitých segmentech ekonomiky.

 • Dochází k dílčímu zvýšení transparentnosti. 2001–2004.

  V roce 2001 došlo prakticky k jediné zásadní změně v oblasti transparentnosti: strany musely přesněji vykazovat dary, zpřísnila se pravidla pro přijímání darů, nebo například pro výroční zprávy. V roce 2004 pak došlo k několika technickým změnám, které se týkaly zejména zpřísnění povinnosti vykazovat dary.

 • Vnitro předkládá kvalitní návrh. Březen 2012.

  Ministerstvo vnitra připravilo nečekaně kvalitní návrh nového zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který zřizoval nový, nezávislý úřad. Dalšími změnami byla regulace předvolebních kampaní, zavedení transparentních účtů, výrazně podrobnější vykazování ve výročních zprávách a další.

 • Vláda po jednáních stran návrh Vnitra zamítá. Leden 2013.

  Zřízení nového úřadu vzbudilo u politiků značnou nevoli. Dlouho odkládané projednávání návrhu se nakonec přerušilo a ani na jednání zástupců stran se nepodařilo dospět ke shodě. Politici navrhovali přidělit kontrolu NKÚ, ÚOOÚ, ÚOHS, finančním úřadům a dalším. Vláda nakonec pověřila Ministerstvo vnitra za čtyři týdny připravit návrh znovu a jinak -  bez nového dozorového orgánu.

 • Vláda posílá do Sněmovny nový návrh. Duben 2013.

  Kontrolní mechanismy měly být nahrazeny zřízením aktivní žalobní legitimace občanů a právních subjektů a řešením problémů v rámci správního soudnictví. Vláda se rozhodla z návrhu vyjmout i tyto prvky a zákon vyslala do Sněmovny bez jakéhokoli zajištění kontroly a sankcí. Vynětí kontroly přitom údajně navrhla sama vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Peake z důvodu snahy o uspíšení procesu přijímání zákona.

 • Minimalistický zákon prochází prvním čtením. Květen 2013.

  Návrh prošel prvním čtením a byl přikázáno jeho projednávání ve výborech. Zákon byl však okleštěn na pouhé minimum, které ani nenaplňovalo požadavky GRECO. Vicepremiérka Karolína Peake plánovala přípravu větších změn, které hodlala nechat k návrhu načíst. Pak ale padla vláda a s ní i celý zákon.

 • Nová vláda se hlásí jen k některým navrhovaným změnám. Únor 2014.

  Přestože změny u financování politických stran Rekonstrukce státu podpořilo před volbami 163 nynějších poslanců, koalice se  neshodla na rozsáhlejší reformě. V programovaném prohlášení vlády se tak objevila pouze některá dílčí opatření.

 • Vnitro má nový návrh. Květen 2014.

  Jde o novelu zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, která ovšem navrhuje zřízení nového dozorového orgánu. Problematika volebních kampaní má být naopak řešena až v budoucnu. Z pohledu Rekonstrukce státu je přitom důležité navrhovat koncepční změny jako funkční celek. Proběhly dvě konzultace se zástupci Rekonstrukce státu, připomínky byly ovšem zapracovány jen z malé části.

 • Zákon se zpožďuje. Září 2014.

  Novela zákona o financování politických stran měla být v září předložena vládě. Až do dnešního dne ale stále ještě neodešla ani do meziresortního připomínkového řízení. Důvodem je údajně čekání na dosažení politické shody ohledně kontrolního úřadu.

 • GRECO kritizuje Českou republiku. Únor 2015.

   
  Skupina států proti korupci Rady Evropy vydala další negativní hodnocení České republiky v oblasti financování politických stran. Stejně jako Rekonstrukce státu kritizuje průtahy a nulový progres v přijímání změn a podporuje zřízení nezávislé kontroly.
 • Vláda předkládá nový návrh. Srpen 2015.

  Třináct měsíců od podání nového návrhu zákona ministerstvem vnitra vláda schvaluje návrh obsahující zvýšení transparentnosti financování politických stran a zavedení nezávislé kontroly. Návrh ovšem ponechává řadu nedořešených otázek zejména ohledně kontroly obchodních společností napojených na politické strany, fungování politických institutů či zapojení tzv. “třetích osob” do volební kampaně.

 • Návrh zákona prochází 1. čtením. Říjen 2015.

  Téměř přesně dva roky po sněmovních volbách v říjnu 2013 Poslanecká sněmovna v prvním čtení projednala vládní návrhy novelizací zákona o sdružování v politických stranách a volebních zákonů. Návrh byl postoupen parlamentním výborům a má tak šanci vejít v účinnost už před nadcházejícími parlamentními volbami.

 • Rekonstrukce státu se setkává s poslanci a experty nad pozměňovacími návrhy. Leden 2016.

  Rekonstrukce státu vystoupila na sněmovním semináři k vládním novelám a uspořádala kulatý stůl k diskusi reformy financování politických stran za účasti zástupců parlamentních stran i expertů. Na tyto akce navazují individuální schůzky se zástupci relevantních sněmovních výborů s cílem identifikovat nedostatky současných návrhů a také možná řešení.

 • Jsme v kontaktu s poslanci. Únor–červen 2016.

  Zástupci organizací sdružených v Rekonstrukci státu jsou v pravidelném kontaktu s poslanci. Před každým jednáním výboru jim zasíláme stanoviska k návrhům zákonů, upozorňujeme na díry, díky nimž by mohlo být transparentní financování obcházeno. Poslance kontaktují ambasadoři Rekonstrukce státu i veřejnost skrze stránku www.minutademokracie.cz.

 • Lidé věří stranám na základě průhledného financování. Červen 2016.

  Agentura MEDIAN zveřejnila výsledky průzkumu, ve kterém respondenti zařadili transparentní financování strany a její kampaně mezi nejvýznamnější faktory, které rozhodují o tom, zda je pro ně strana důvěryhodná. V průzkumu bylo také 72 % dotázaných pro, aby financování politických stran a kampaní kontroloval nezávislý úřad. Více ZDE.

 • Poslanci posílají novelu do Senátu. Řada návrhů bohužel neprošla. Červen 2016.

  Sněmovna ve třetím čtení schválila novely zákonů o financování stran a kampaní. V novele zůstaly: kontrola financování stran a kampaní nezávislým úřadem, povinnost strany zřídit transparentní účty, limity na dary i výdaje na kampaň. Neprošly: limity pro dary i na politické instituty stran, dohled úřadu i na stranické firmy. Za porušení pravidel navíc zůstaly velmi nízké sankce. Více ZDE.

 • Senátoři schválili nezávislou kontrolu financování stran, volební zákony poslali do sněmovny srpen 2016

  Senátoři schválili novelu zákona o sdružování v politických stranách. Strany tak budou muset povinně vést transparentní účty, jejich hospodaření bude kontrolovat nově zřízený nezávislý úřad, zákon zavádí i limity pro výše daru od jednoho dárce. Novelu volebních zákonů senátoři doplnili o upřesňující pozměňující návrh a poslali ji zpět do sněmovny. Více ZDE.

Politické strany a volební kampaně jsou v ČR vedle státních příspěvků financovány zejména z darů osob a firem. I někteří vrcholní politici přiznávají, že strany jsou často financovány z „tunelování" veřejných zakázek, evropských dotací nebo „kupováním" politických rozhodnutí. Skutečný původ peněz většinou není možné vypátrat - kvůli nedostatečným pravidlům pro financování stran. Pokud budou strany muset hospodařit transparentně, velmi se jim ztíží možnost černého financování jejich činnosti a volebních kampaní.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím zákon o financování politických stran, který bude obsahovat tato opatření a povinnosti:

 • transparentní účty na veškeré účetnictví,
 • veškeré finanční transakce nad 20.000,- Kč pouze bezhotovostně,
 • samostatný transparentní účet pro veškeré příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň,
 • vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny,
 • výroční a finanční zprávy v elektronické podobě k dispozici online,
 • auditování stranických firem podle pravidel, která dopadají na politické strany,
 • povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele,
 • rotace auditorů (maximálně 5 let po sobě),
 • nezávislý kontrolní mechanismus, který bude aktivně prověřovat hospodaření stran a kampaní (a to i na základě informací z médií či podnětů občanů).

Už 163 poslanců a 24 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

U tohoto zákona není zatím žádný návrh ani hlasování.

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů