EN

- 09 - Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

 • Příběh rozšíření pravomocí NKÚ

  V následujících slidech vám stručně ukážeme návrhy, které měly rozšířit kontrolní pravomoc NKÚ.

 • Nečasova vláda předkládá první návrh. Květen 2011.

  Vláda Petra Nečase předložila návrh na novelizaci Ústavy a zákona o NKÚ, který rozšiřoval okruh subjektů, které může NKÚ kontrolovat. Poslanci ale zákon projednávali více než rok a na základě politické dohody z něj vyjmuli firmy s majetkovou účastí státu, jejichž akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu (jako například ČEZ).

 • Senát novelu Ústavy potápí. Leden 2013.

  Po několikaměsíčním projednávání senátoři novelu Ústavy i zákona o NKÚ zamítli. Nejvíce senátorům vadila nově umožněná kontrola obcí a krajů. Schválení Senátem je přitom Podmínkou novelizace Ústavy. Negativní stanovisko Senátu tak již nebylo možné ve Sněmovně přehlasovat.

 • Po zásahu Senátu poslanci předkládají další návrhy. Únor–duben 2013.

  Po nečekaném odmítnutí Senátem někteří poslanci předložili vlastní návrhy. Do rozpuštění Sněmovny v srpnu 2013 už je ale nestihli projednat.

 • Poslanec Polčák (TOP 09) předkládá novelu nové Sněmovně. Prosinec 2013.

  Skupina poslanců načetla totožný návrh, který byl schválen Sněmovnou v minulém volebním období. Novelu zákona o NKÚ poslanci vrátili k přepracování.

 • 125 poslanců hlasuje pro návrh na rozšíření pravomocí NKÚ. Květen 2014.

  Ke schválení novely ústavy je třeba 120 hlasů. Hlasování o návrhu probíhalo pozdě večer, kdy už bylo hodně poslanců pryč. Přesto 125 poslanců z 136 přítomných hlasovalo pro rozšíření pravomocí NKÚ a tím poslali návrh do Senátu.

 • Výbory v Senátu návrhy opět potápí. Červen 2014.

  Senátoři zaujali obdobný postoj jako v roce 2013. Výbor pro územní rozvoj přerušil projednávání, dokud nebude mít k dispozici prováděcí novelu zákona o NKÚ. Ústavně právní výbor návrh rovnou zamítl na návrh senátora Kubery, který využil nepřítomnosti některých senátorů.

 • Noví rekonstrukční senátoři. Říjen 2014.

  Devatenáct z 27 nově zvolených senátorů podpořilo návrh před volbami díky našim neúnavným ambasadorům Rekonstrukci státu. Celkem tak v tuto chvíli sedí v horní komoře parlamentu 30 senátorů veřejně podporující rozšíření působnosti NKÚ. Podmínka Senátu počkat na prováděcí zákon k novele Ústavy však stále platí.

 • Vláda posílá do hry prováděcí zákon. Září 2015.

  Více jak po roce od schválení ústavní novely a rozhodnutí Senátu posečkat na znění prováděcího zákon, vláda konečně schválila takový předpis z pera ministra pro legislativu Jiřího Dienstbiera. Návrh naplňuje doporučení Rekonstrukce státu definované pro rozšíření kompetence NKÚ, přičemž k němu máme jen pár připomínek, které najdete ve stanovisku ZDE.

 • Poslanci dali rozšíření působnosti NKÚ znovu zelenou. Říjen 2015.

  Je až k nevíře, jak se daly na podzim věci do pohybu. Poslanci potvrdili svůj zájem o to, aby se téměř třetina veřejného rozpočtu dostala pod kontrolu nezávislého úřadu. Zákon byl po prvním čtení přikázán třem výborům.

 • Ústavně právní výbor váhá. Prosinec 2015.

  Ústavně právní výbor sněmovny pozastavil projednávání a více jak rok po schválení novely ústavy si u Parlamentního institutu vyžádal zpracování stanoviska k otázce konformity této novely a prováděcího zákona s ústavním pořádkem. Právě toto stanovisko poslance uklidnilo a výbor doporučil zákon ke schválení. Stejně tak i Kontrolní výbor. Výbor pro veřejnou správu pak projednání přerušil s odkazem na nedodanou zprávu Vlády o systému kontrol.

 • Poslanci ODS navrhují zamítnutí. Leden 2016.

  Druhé čtení ve Sněmovně začalo již z kraje nového roku. Projednávání bylo nicméně v podrobné rozpravě přerušeno a nyní čekáme na pokračování. Vedle několika pozměňovacích návrhů řešících počet členů Úřadu či věk odchodu do důchodů jeho členů,  poslanci ODS  s předstihem navrhli zamítnutí zákona.

 • Rozšíření pravomocí NKÚ prošlo Sněmovnou. Duben 2016.

  Tři pokusy trvalo schválení prováděcího zákona k rozšíření pravomocí NKÚ ve třetím čtení. Na řadě je opět Senát, který dříve zákon již dvakrát potopil.

 • Tlak proti přijetí zákona sílí. Květen 2016.

  S blížícím se hlasováním v Senátu sílí tlak proti přijetí zákona. Opakovaně se proti němu staví starostové některých obcí a měst, kteří upozorňují na množství kontrol, které jsou už dnes v obcích prováděny a odmítají další (i když kontrola NKÚ je jiného rázu a na jedno město by vyšla jednou za několik desítek let). Šéf Asociace krajů Michal Hašek se schází s předsedou Senátu a upozorňuje, že kontroly krajů v posledních letech neodhalily žádné nesrovnalosti.

 • Senátoři těsně zamítli novelu Ústavy a tím de facto i prováděcí zákon. Vše se vrací na začátek. Květen 2016.

  Ke schválení ústavní novely chyběly čtyři senátorské hlasy. Senátoři ustoupili zmíněnému tlaku starostů a hejtmanů.  Několikaleté úsilí se tak vrací opět na začátek - zpět do rukou vlády.  Nepomohlo ani velké úsilí ambasadorů a zástupců neziskových organizací, kteří se před hlasováním sešli takřka se všemi senátory.

Splněním tohoto RESTu se třetina rozpočtu dostane pod nezávislou kontrolu. Stamiliardy státních peněz v obcích a státních firmách budou podléhat Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Bude tak možné vyšetřit a do budoucna předejít kauzám typu Opencard, posvítit si na hospodaření Českých drah, Českých aerolinií nebo pražského dopravního podniku.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím novelu Ústavy a zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ na:

 • hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s příjmy a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony,
 • hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek alespoň 50% majetkovou účast,
 • hospodaření s majetkem dalších právnických osob veřejnoprávní povahy jako jsou zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné vysoké školy a Česká národní banka.

Už 154 poslanců a 28 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

22. duben 2016

HLASOVÁNÍ NA PLÉNU SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ VE ZNĚNÍ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Sněmovní tisk č. 610 je prováděcím zákonem ke změně Ústavy rozšiřující působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (st.43)

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Znění prováděcího zákona odpovídá parametrům Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu

108pro

18zdrželo se

14proti

Hlasování podrobně

15. červen 2015

Sněmovní tisk 610/0, část č. 1/4
Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Naše stanovisko: Návrh prováděcího zákona upravujícího působnost Nejvyššího kontrolního úřadu odpovídá bodům v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.

11. červen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SENÁTU O ZAMÍTNUTÍ NOVELY ÚSTAVY

Dne 11. června byl na jednání Ústavně právního výboru předložen zpravodajem tisku, senátorem Jaroslavem Kuberou, návrh na zamítnutí sněmovního tisku č. 43, který poskytuje širší rozsah pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Naše stanovisko: NEGATIVNÍ - Rekonstrukce státu je proti zamítnutí návrhu novely Ústavy, protože návrh vyhovuje parametrům pro rozšíření působnosti NKÚ v Prohlášení o podpoře.

4pro

1zdrželo se

0proti

Hlasování podrobně

11. červen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SENÁTU O PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU 

Dne 11. června byl na jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí předložen zpravodajem tisku, senátorem Milošem Vystrčilem, návrh na přerušení projednávání sněmovního tisku č. 43, který poskytuje širší rozsah pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu souhlasí s přerušením projednávání návrhu novely Ústavy ve výborech Senátu kvůli požadavku některých senátorů na společné projednávání novely Ústavy ČR a novely zákona o NKÚ.

9pro

0zdrželo se

0proti

Hlasování podrobně

14. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE TŘETÍM ČTENÍ O POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU KONTROLNÍHO VÝBORU

Dne 14. května poslanci hlasovali ve třetím čtení o pozměňovacím návrhu Kontrolního výboru. Pozměňovací návrh, který byl podporován Rekonstrukcí státu, byl přijat.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu podporuje schválení sněmovního tisku č. 43 ve znění pozměňovacího návrhu Kontrolního výboru.

104pro

22zdrželo se

9proti

Hlasování podrobně

14. květen 2014

HLASOVÁNÍ VE TŘETÍM ČTENÍ O SCHVÁLENÍ NOVELY ÚSTAVY JAKO CELKU

Dne 14. května poslanci hlasovali ve třetím čtení o novele Ústavy ČR ve znění schváleného pozměňovacího návrhu Kontrolního výboru. Návrh v tomto znění schválili.

Upozorňujeme, že se jedná o novelizaci Ústavy ČR, a proto je ke schválení nutné získat tři pětiny všech poslanců, tedy 120 hlasů. Při takovém hlasování má zdržení se hlasování, nehlasování nebo nepřítomnost stejný výsledek jako hlasování proti návrhu. Vzhledem k nízké účasti poslanců na schůzi bylo přijetí návrhu ohroženo.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu podporuje schválení sněmovního tisku č. 43 jako celku ve znění pozměňovacího návrhu Kontrolního výboru.

121pro

4zdrželo se

7proti

Hlasování podrobně

23. duben 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Dne 23. dubna byl na jednání Ústavně právního výboru předložen poslancem Lukášem Pletichou pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 43, který poskytuje užší rozsah pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu než původní sněmovní tisk č. 43.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu odmítá sněmovní tisk č. 43 ve znění tohoto pozměňovacího návrhu, neboť je v rozporu s parametry Prohlášení Rekonstrukce státu. Pozměňovací návrh Ústavně právního výboru č. 43/5 umožňuje kontrolovat u právnických osob s majetkovou účastí státu nebo samospráv pouze výkon vlastnických práv, což umožňuje výklad, že NKÚ je oprávněn pouze ke kontrole subjektu, který vykonává vlastnická práva v obchodních společnostech, ne společností samotných. Jinými slovy, NKÚ by nemohl kontrolovat firmy, ale např. jen ministerstva, což už může i nyní.

9. duben 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU 

Dne 9. dubna byl na jednání Ústavně právního výboru předložen poslancem Lukášem Pletichou pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 43, který poskytuje užší rozsah pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu než původní sněmovní tisk č. 43.

Naše stanovisko: NEGATIVNÍ - Rekonstrukce státu nedoporučila schválit pozměňovací návrh, neboť umožňuje kontrolovat u právnických osob s majetkovou účastí státu nebo samospráv pouze výkon vlastnických práv, což umožňuje výklad, že NKÚ je oprávněn pouze ke kontrole subjektu, který vykonává vlastnická práva v obchodních společnostech, ne společností samotných. Jinými slovy, NKÚ by nemohl kontrolovat podniky, ale např. jen ministerstva, což už může i nyní.

14pro

0zdrželo se

2proti

Hlasování podrobně

7. březen 2014

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Dne 7. března byl na jednání Kontrolního výboru předložen poslancem Štěpánem Stupčukem pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 43, který rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu nad rámec původního sněmovního tisku č. 43.

Naše stanovisko: Pozměňovací návrh Kontrolního výboru č. 43/3 umožňuje kontrolu všech požadovaných subjektů (státních orgánů, samospráv, právnických osob s majetkovou účastí státu nebo samospráv a dalších) v plném rozsahu a vhodným způsobem, proto Rekonstrukce státu podporuje schválení sněmovního tisku č. 43 ve znění pozměňovacího návrhu Kontrolního výboru.

27. únor 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU

Dne 7. března byl na jednání Kontrolního výboru předložen poslancem Štěpánem Stupčukem pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 43, který rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu nad rámec původního sněmovního tisku č. 43. Členové výboru doporučili Sněmovně schválit novelu Ústavy ČR ve znění tohoto návrhu.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Pozměňovací návrh Kontrolního výboru č. 43/3 umožňuje kontrolu všech požadovaných subjektů (státních orgánů, samospráv, právnických osob s majetkovou účastí státu nebo samospráv a dalších) v plném rozsahu a vhodným způsobem, proto Rekonstrukce státu podporuje schválení sněmovního tisku č. 43 ve znění pozměňovacího návrhu Kontrolního výboru.

9pro

3zdrželo se

0proti

Hlasování podrobně

22. leden 2014

HLASOVÁNÍ V PRVNÍM ČTENÍ O VRÁCENÍ NÁVRHU K DOPRACOVÁNÍ

Dne 22. ledna poslanci hlasovali o vrácení novely Ústavy ČR o rozšíření pravomocí NKÚ k dopracování. Návrh byl následně postoupen do dalšího čtení a k projednání výborům Sněmovny.

Naše stanovisko: NEGATIVNÍ - Rekonstrukce státu doporučila hlasovat proti vrácení návrhu k dopracování.

52pro

26zdrželo se

71proti

Hlasování podrobně

2. prosinec 2013

Předložení sněmovního tisku č. 43 - Začátkem prosince skupina poslanců předložila Sněmovně sněmovní tisk č. 43, který představuje novelu Ústavy ČR s cílem rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu v čl. 97 Ústavy ČR. Návrh byl zařazen na program mimořádné schůze Sněmovny v lednu 2014.

Naše stanovisko: Návrh novely Ústavy ČR odpovídá bodům v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, nicméně Rekonstrukce státu doporučuje ambicióznější cíl v podobě kontroly místních samospráv v plném rozsahu. Sněmovní tisk č. 43 totiž nezajišťuje co nejširší kontrolní pravomoci NKÚ, protože zároveň omezuje možnosti NKÚ kontrolovat účelnost dotací pro místní samosprávu (stále může kontrolovat zákonnost). Návrh zákona totiž reagoval na požadavek senátorů omezit kontroly v obcích a krajích na pouhou kontrolu zákonnosti.

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů