EN

Hlasování

21. 5. 2014 - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování negativně

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O NÁVRHU NA PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ

Dne 21. května byl na Hospodářském výboru předložen předsedou výboru Ivanem Pilným návrh na přerušení projednávání sněmovního tisku č. 42 a doporučení předložení vládního návrhu, který byl schválen.

Vzhledem k neexistenci jmenného záznamu hlasování členů Hospodářského výboru je uvedeno pouze hlasování členů, které je zachycené na videozáznamu přítomných zástupců Rekonstrukce státu, výčet tedy není úplný. Výsledek hlasování: 14 hlasovalo pro, 4 proti, 1 se zdržel, ostatní nehlasovali.

Zvolte stranu a kraj