EN

- 08 - Průhledný legislativní proces

 • Příběh novely Jednacího řádu Sněmovny

  Podívejte se, jak poslanci chtěli změnit pravidla pro transparentnější přijímání zákonů...

 • Sněmovna má na stole několik novel jednacího řádu. Srpen 2013.

  Předchozí Sněmovně načetla několik rozdílných návrhů změn jednacího řádu. Konkrétním parametrům Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu vyhovoval návrh předložený v květnu 2013 skupinou poslanců Peake (na obrázku), Andrýsové, Gazdíka a Langšádlové. Kvůli rozpuštění Sněmovny ale zákon spadl pod stůl.

 • Zákon znovu předkládá 46 poslanců. Listopad 2013.

  Rekonstrukce státu doporučila nové Sněmovně znovu předložit hned v prvním čtení návrh z minulého volebního období, který byl dobrým základem pro změny v legislativním procesu. Na konci listopadu se k předložení zákona připojilo celkem 46 poslanců napříč potlickým spektrem, z klubů ANO, KDU-ČSL a TOP 09.

 • Návrh prochází prvním čtením. Leden 2014.

  Novela jednacího řádu prošla prvním čtením společně s dalšími rekonstrukčními zákony na mimořádné lednové schůzi svolané ke služebnímu zákonu. Poslanci rozhodli nechat zákon projednat hned ve třech výborech: Ústavně právním výboru, Kontrolním výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

   
 • Rekonstrukce státu pořádá kulatý stůl s odborníky. Březen 2014.

  Odborníci, politici, zástupci z resortů a další diskutovali možné novely legislativního procesu. Věnovali se třem tématům: prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením, přílepkům a veřejnosti jednání výborů a zápisům z nich. Shodli se podporovat parametry, které navrhuje Rekonstrukce státu.

 • Výbory si dávají na čas, ale nakonec novelu podporují. Srpen 2014.

  Poslanci schválili výjimečně dlouhou lhůtu pro projednání zákona ve výborech, celých 150 dní. Nakonec se zákona ujal Podvýbor Ústavně právního výboru v čele s Jeronýmem Tejcem (ČSSD), který se také výrazně zasloužil o naplnění kritérií Rekonstrukce státu.

 • Sněmovna novelu svého jednacího řádu´schvaluje. Září 2014.

  Novela jednacího řádu získala širokou podporu ve všech poslaneckých klubech. Celkem 141 poslanců z 149 přítomných hlasovalo pro novelu, pouze 8 poslanců se v hlasování zdrželo.

 • Také Senát schvaluje novelu jednacího řádu Sněmovny. Říjen 2014.

  Petr Gazdík (TOP 09), jeden z navrhovatelů zákona, představil novelu Senátu jako zásadní protikorupční opatření. Pro hlasovalo 33 ze 40 přítomných senátorů, 7 se jich zdrželo. Proti nehlasoval žádný. Zákon je tedy přijat. Gratulujeme poslancům, senátorům, nám i vám všem, kteří neztrácíte o zákony Rekonstrukce státu zájem.

Pravidla schvalování zákonů umožňují jednotlivým poslancům, aby nenápadně a na poslední chvíli propašovávali do připravovaných zákonů odstavce, které s dotyčným zákonem vůbec nesouvisí. Zbylí poslanci pak často ani netuší, pro co hlasovali. Tyto přilepené paragrafy velmi často přinášejí výhody nějaké konkrétní zájmové skupině. V zákoně o surových diamantech se tak objevil přílepek, který měnil zákon o veřejných zakázkách, a přílepkem k zákonu spotřební dani získal ČEZ úlevu téměř 30 miliard korun, které by jinak musel zaplatit za emisní povolenky. Sérií několika opatření, které se v jiných zemích osvědčily, je možné praxi přílepků odstranit.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která zavede tato opatření:

 • výbory Poslanecké sněmovny zveřejňují zápisy z jednání, ze kterých je zřejmé, kdo je předkladatelem
  každého pozměňovacího návrhu a průběh diskuze o návrhu, včetně jmenného hlasování,
 • otevření elektronické knihovny připravované legislativy (EKLEPU) veřejnosti,
 • prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením alespoň na dva týdny tak, aby třetí čtení návrhu zákona
  proběhlo na jiné schůzi než druhé čtení, ve kterém jsou pozměňovací návrhy vznášeny.

Už 158 poslanců a 25 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

23. říjen 2014

HLASOVÁNÍ SENÁTU O SCHVÁLENÍ NOVELY JEDNACÍHO ŘÁDU SNĚMOVNY

Dne 23. 10. 2014 senátoři hlasovali o novele jednacího řádu Sněmovny, která přispěje k transparentnímu legislativnímu procesu. Novelou dojde k prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením, takže veřejnost i sami poslanci budou mít dostatek času na seznámení s pozměňovacími návrhy podanými na poslední chvíli. Dalším opatřením je, že výbory budou zaznamenát hlasování poslanců včetně jmenných seznamů. Senátoři tak respektovali nepsané pravidlo o nezasahování do jednacího řádu druhé komory.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně, protože návrh vyhovuje parametrům v Prohlášení o podpoře a navíc obsahuje opatření nad rámec Prohlášení.

30pro

4zdrželo se

0proti

Hlasování podrobně

21. říjen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SENÁTU O NOVELE JEDNACÍHO ŘÁDU SNĚMOVNY

Dne 21. října byla novela na jednání Ústavně právního výboru doporučena senátorům ke schválení.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně, protože návrh vyhovuje parametrům v Prohlášení o podpoře a navíc obsahuje opatření nad rámec Prohlášení.

6pro

0zdrželo se

0proti

Hlasování podrobně

26. září 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ NOVELY JEDNACÍHO ŘÁDU SNĚMOVNY

V pátek 26. 9. 2014 poslanci ve 3. čtení hlasovali o novele jednacího řádu Sněmovny, která přispěje k transparentnímu legislativnímu procesu. Novelou dojde k prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením, takže veřejnost i sami poslanci budou mít dostatek času na seznámení s pozměňovacími návrhy podanými na poslední chvíli. Dalším opatřením je, že výbory budou zaznamenávat hlasování poslanců včetně jmenných seznamů.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně.

141pro

8zdrželo se

0proti

Hlasování podrobně

27. srpen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O KOMPLEXNÍM POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU

Dne 27. srpna byl na jednání Ústavně právního výboru předložen komplexní pozměňovací návrh, který je výsledkem debaty Podvýboru pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

Naše stanovisko: POZITIVNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně, protože návrh vyhovuje parametrům v Prohlášení o podpoře a navíc obsahuje opatření nad rámec Prohlášení.

14pro

0zdrželo se

0proti

Hlasování podrobně

29. listopad 2013

NÁVRH ZÁKONA

Sněmovní tisk č. 26 novelizuje Jednací řád Poslanecké sněmovny a jeho cílem je zavést průhlednější legislativní proces.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu podporuje tento návrh, neboť obsahuje opatření doporučovaná v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Rekonstrukce státu doporučuje prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením, podporuje zakotvení zákazu tzv. “přílepků”, který se bude vztahovat jak na poslanecké pozměňovací návrhy, tak na doplňky či změny navržené výbory, a podporuje větší otevřenost jednání výborů včetně veřejně dostupných a podrobných zápisů ze schůzí výborů. Rekonstrukce státu nehodnotí ustanovení o schvalování státního rozpočtu.

Fakta a argumenty

Expertní newsletter

Pokud chcete získat více expertních informací o všech zákonech Rekonstrukce státu, přihlašte se k odběru našeho expertního newsletteru:

Odborný mluvčí pro zákon

Josef Karlický

 • Frank Bold
 • vedoucí týmu Rekonstrukce státu
 • 775 154 086

josef.karlicky@frankbold.org

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů