EN

- 05 - Odborné nominace do dozorčích rad

 • Příběh zákona o nominacích do orgánů státních firem

  Podívejte se, jak probíhají práce na zákoně o transparentním obsazování orgánů státních podniků.

 • Schválení prvních pravidel odměňování členů orgánů státních firem. Únor 2010.

  V únoru 2010 vláda schvaluje dokument s názvem „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“. 

 • Pankrácká výzva. Říjen 2011.

  V říjnu 2011 protikorupční organizace v čele s Frank Bold (tehdy Ekologickým právním servisem) předkládají tzv. Pankráckou výzvu. Její součástí je i požadavek na zřízení vládního nominačního výboru pro jmenování členů orgánů státních firem a požadavek na doplnění protikorupční strategie o návrhy směřujících k posílení transparentnosti státem vlastněných podniků podle doporučení OECD.

 • Návrh zákona v připomínkovém řízení. Srpen a září 2012.

  Frank Bold (Ekologický právní servis) rovněž uplatňuje připomínky. Návrh podrobněji neupravuje nominační proces, neřeší složení a pravidla činnosti nominačních komisí jednotlivých ministerstev a nekonkretizuje kvalifikační a jiné osobnostní předpoklady, které by měl každý kandidát na pozici v orgánu státem vlastněného podniku splňovat. Připomínky zapracovány nebyly.

 • Ministerstvo financí předkládá návrh vládě a LRV. Prosinec 2012.

  Legislativní rada vlády nedoporučila vládě návrh v předložené podobě schválit a negativní postoj opakovala také v únoru 2013.

 • Noví poslanci podpořili pravidla pro nominace. Říjen 2013.

  Před volbami na podzim 2013 se 148 současných poslanců zavazuje k podpoře zákona s parametry doporučovanými Rekonstrukcí státu.

 • Vláda zřídila nový Vládní výbor pro personální nominace. Březen 2014.

  V únoru Rekonstrukce státu připomínkuje vládní návrh a doporučuje konkretizovat předpoklady pro jednotlivé uchazeče o členství v orgánech státních společností a obsadit je také nezávislými odborníky. Rekonstrukce státu považuje výbor za přechodné období a následně kritizuje personální složení samotného výboru, kde chybí nezávislé osobnosti.

 • Ministerstvo financí nechce zákon o nominačních procesech. Červenec 2014.

  Rekonstrukce státu uveřejňuje hodnocení fungování výboru, kde kritizuje výbor, že nominační proces je stále jen formalitou a zasílá vládě odůvodnění, proč je potřeba přijmout kvalitní zákon. Ministerstvo financí odmítá vypracování nového zákona a současný postup považuje za dostatečný.

 • Zásah premiéra do plánu ministra financí. Září 2014.

  Premiér odmítá změnu legislativního plánu, která by zrušila Ministerstvu financí vypracování nového zákona a ukládá nový termín pro předložení návrhu. Nyní probíhají jednání o termínech v Plánu legislativních prací na rok 2015. Kdy ministerstvo nakonec zákon předloží?

 • Seminář: Řízení státem vlastněných firem. Srpen 2015.

  Iniciativou senátora Libora Michálka proběhl seminář na téma „Řízení státem vlastněných firem“, kterého se v prostorách Senátu zúčastnili zástupci nevládních organizací, státní správy i komerčního sektoru. Padlo několik konkrétních návrhů k dosažení větší efektivity a zlepšení transparentnosti. Více ZDE.

 • Vláda předložila návrh věcného záměru. Červen 2016.

  Vláda i přes nesouhlasné stanovisko Legislativní rady vlády podpořila věcný záměr zákona připravený ministerstvem financí. V návrhu je i vyloučení  poslanců a senátorů z řídících, dozorčích a kontrolních orgánů čtyři roky po skončení mandátu nebo návrh na vznik vládního nominačního výboru. Ten by měli tvořit odborníci mimo veřejnou správu, kteří by měli zákonem daná kritéria na jednotlivé pozice.

V dozorčích radách mají sedět lidé dostatečně kompetentní k tomu kontrolovat manažery firmy. Například bývalí úspěšní manažeři, odborníci na účetnictví a zadávání zakázek nebo na technologie týkající se dané firmy. Politici bez patřičných zkušeností nemohou vedení firmy dobře kontrolovat, a v řadě zemí smějí proto obsadit jen část postů v radě, někde vůbec žádné. Je proto potřeba zavést pravidla pro obsazování dozorčích rad státních firem vhodnými odborníky.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad státních podniků a státem ovládaných obchodních společností těmito podmínkami:

 • dozorčí rada je tvořena z 1/3 zástupci politických stran, z 1/3 zástupci zaměstnanců a z 1/3 nezávislými experty,
 • předseda dozorčí rady je vybírán z řad expertů,
 • u odborných nominací příslušné ministerstvo určí specificky pro každou firmu, jaká odbornost a jaká kvalita praxe je předpokladem pro výkon funkce,
 • odborní i političtí nominanti musí být bezúhonní a nesmí být ve střetu zájmů,
 • uchazeči budou vybráni v rámci průhledného výběrového procesu. Kandidáty ministrovi navrhne nominační komise, návrh komise a rozhodnutí ministra budou zveřejněny i s odůvodněním, jak daný kandidát naplňuje stanovené požadavky.

Už 149 poslanců a 22 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

U tohoto zákona není zatím žádný návrh ani hlasování.

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů