EN

- 02 - Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

 • Příběh majetkových přiznání politiků

  Zde si prohlédněte stručné informace o tom, jak se vyvíjí situace v posledním roce ohledně pravidel pro majetková přiznání politiků.

 • Chystají se dvě paralelní novely. Duben 2013.

  Úřad vlády chystal rozsáhlou, maximalistickou novelu, u které bylo nepravděpodobné, že by se vůbec stihla projednat. Uspořádali jsme kulatý stůl odborníků s cílem určit, jaké změny v zákoně je reálné stihnout do voleb prosadit. Doporučili jsme pouze dílčí novelu skrze poslanecký návrh připravený Petrem Gazdíkem. Přišly ale předčasné volby a oba návrhy skončily v šuplíku.

 • Nová vláda chce změnit zákon o střetu zájmů. Leden 2013.

  Zdá se, že se splněním doporučení Rekonstrukce státu by neměl být problém. Požadavky ohledně majetkových přiznání jsou minimalistické, spolupracujeme proto na širší úpravě, která by zákon systémově novelizovala, zavedla funkční kontrolu a systém sankcí.

 • Odborníci diskutují o potřebných změnách. Červenec 2014.

  Spolu s Úřadem vlády jsme uspořádali kulatý stůl, na kterém se probírala především otázka kontroly a toho, kdo by ji měl vykonávat. Nejpravděpodobnější varianta byla dle Úřadu vlády kontrola ze strany NKÚ, což jsme důrazně nedoporučili a samotný NKÚ odmítl. Kontrolní pravomoci by podle našeho návrhu měl mít nově navrhovaný Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

 • Vzniká analýza implementace a dopadů zákona. Srpen 2014.

  Úřad vlády připravuje souhrnnou informaci o tom, jak je zákon o střetu zájmů implementován, na kolik lidí přibližně dopadá, jak je dodržovaný a kde jsou problémy. Termín podání novely vládě do 30. 9. se sice nestíhá, my ale raději doporučujeme návrh řádně připravit, než jej šít horkou jehlou.

   

 • Návrh novely přináší zlepšení, jde však ještě vyladit. Březen 2015.

  V rámci tzv. meziresortního připomínkového řízení jsme připravili stanovisko k novele zákona o střetu zájmů. Ta splňuje dva ze tří našich požadavků plně a jeden částečně. Přednesli jsme proto návrh řešení a řadu dalších doporučení. Naše stanovisko.

 • Opoziční poslanec Petr Gazdík předkládá vlastní návrh. Červen 2015.

  Skupina poslanců TOP 09 a STAN v čele s Petrem Gazdíkem předkládá vlastní návrh novely zákona, který má řešit  nedostatky stávajícího návrhu.

 • Návrh Dienstbierovy a Pelikánovy novely schválila vláda. Červenec 2015.

  Vláda přijala návrh zákona o střetu zájmů s doporučením Legislativní rady vlády. Došlo tak pouze ke změně u definice osobního zájmu. K návrhu poslanců okolo Petra Gazdíka se vyjádřila nesouhlasně.

 • Lex Babiš: Zákon, o kterém chtějí všichni mluvit (co nejdéle to půjde) Červen 2016.

  Strany se předhánějí v návrzích, které by více omezily střet zájmů ministra financí (nesměl by vlastnit firmy, média, jeho firmy by nedostávaly státní zakázky). Zákon přitom má předcházet střetu zájmů všech politiků prostřednictvím jejich veřejných majetkových přiznání. Čím více se o zákonu mluví a píše, tím pomaleji jde Sněmovnou. Na konci června proběhlo druhé čtení.

Majetková přiznání slouží k tomu, aby lidé, kteří rozhodují o veřejných penězích, nemohli ve svých funkcích nepozorovaně a nevysvětlitelně zbohatnout. Čeští politici mají sice povinnost vyplňovat majetková přiznání, ale je to jen formalita, která umožňuje zázračná zbohatnutí utajit. Ručně psaná přiznání jsou často nečitelná, zákon nestanovuje výslovnou povinnost reportovat podíly v obchodních společnostech, což je rozšířená forma úplatku. Především ale politici hlásí pouze majetek nabytý v době své funkce, a zcela tak chybí srovnání s výchozím stavem, což umožňuje řadu triků a prakticky není možné ověřit, zda je přiznání pravdivé.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím novelu zákona o střetu zájmů, která pro poslance, senátory a členy vlády zavede tyto nové povinnosti:

 • majetková přiznání výše uvedených politiků a případně dalších veřejných funkcionářů budou odevzdávána elektronicky a budou k dispozici na centrálně vedené webové stránce (okruh informací zpřístupněných veřejnosti bude odstupňovaný podle postavení veřejného funkcionáře),
 • majetková přiznání budou vyplňována s údaji ke dni nástupu do funkce,
 • zákon zavede vymahatelné sankce za porušení zákona a umožní nezávislou kontrolu majetkových přiznání.

Už 161 poslanců a 23 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

U tohoto zákona není zatím žádný návrh ani hlasování.

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů