EN

- 04 - Zrušení anonymních akcií

 • Příběh zrušení anonymních akcií

  Podívejte se, jak se povedlo prosadit návrh zákona, který zrušil tzv. akcie na majitele.

 • Nečasova vláda předkládá návrh zákona s opatřeními ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Červen 2012.

  Návrh nerušil akcie na majitele bezpodmínečně. Vlastníci mohli takové akcie dle svého výběru zaknihovat nebo imobilizovat u libovolné banky. Pokud tak neučinili do začátku roku 2014, ze zákona se změní na akcie na jméno.

 • Sněmovna schválila zákon napříč všemi kluby. Únor 2013.

  Zákon poslanci schválili většinou 160 hlasů z 162 hlasujících poslanců. Navíc zamítli pozměňovací návrh poslance Suchánka z ODS, který by zajistil ochranu dosavadním anonymním vlastníkům, což by znamenalo téměř vykostění zákona.

 • Senát vrátil zákon s pozměňovacím návrhem. Březen 2013.

  Senátoři zákon vrátili navíc s návrhem na zpřísnění podmínek pro společnosti soutěžící o veřejné zakázky a podnikající v oblasti solární energie a biomasy, což by mohlo ve svém důsledku zásadně zkomplikovat přijetí zákona.

 • Sněmovna definitivně přijala zákon rušící anonymní akcie. Květen 2013.

  Začátkem května ale poslanci přijali původní schválené znění bez senátního návrhu. Pro zrušení anonymních akcií nakonec hlasovalo 158 ze 162 hlasujících poslanců a nikdo nebyl proti.

Zákon o střetu zájmů má bránit tomu, aby osoba, která rozhoduje o veřejné zakázce, měla přímý zájem na vítězství konkrétní firmy. Tento zákon je ale snadné obejít, když není možné zjistit, jaká fyzická osoba je konečným příjemcem peněz z veřejných zakázek či dotací. Anonymní akcie „na majitele“ jsou jedním z nejjednodušších nástrojů, jak skutečné příjemce peněz utajit: majitelem akcie je vždy ten, kdo listinu fyzicky drží v ruce, neexistuje jakákoli evidence. Zrušení - respektive zaevidování - anonymních akcií je proto prvním důležitým krokem k tomu, aby bylo možné dohledat skutečné příjemce veřejných peněz.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím návrh zákona, který zajistí dohledatelnost vlastníků listinných akcií na majitele u českých akciových společností.


Už 163 poslanců a 25 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

U tohoto zákona není zatím žádný návrh ani hlasování.

Fakta a argumenty

Publikace

Expertní newsletter

Pokud chcete získat více expertních informací o všech zákonech Rekonstrukce státu, přihlašte se k odběru našeho expertního newsletteru:

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů