EN

- 07 - Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování

 • Příběh zákona o státním zastupitelství

  Podívejte se v následujících slidech na hlavní milníky při projednávání nového zákona, který by měl zajistit politicky nezávislý chod státních zastupitelství.

 • Vláda předkládá nový návrh zákona o státním zastupitelství. Květen 2013.

  Na konci května 2013 Nečasova vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním zastupitelství, který podle odborníků z pracovní skupiny Rekonstrukce státu mohl zajistit nezávislé postavení státních zástupců nad politickými zásahy.

 • Vláda stahuje návrh zákona ze Sněmovny. Červenec 2013.

  Rusnokův kabinet stáhnul návrh zákona po návrhu ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Ministerstvo chtělo údajně návrh přepracovat. S tímto krokem nesouhlasili ani nejvyšší státní zástupce ani Unie státní zástupců.

 • Kandidáti do Sněmovny podpořili nezávislá státní zastupitelství. Říjen 2013.

  Celkem 158 současných poslanců podpořilo nový návrh zákona o státním zastupitelství v Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.


 • Ministryně Válková připravila nový návrh zákona o státním zastupitelství. Listopad 2014.

  Ministryně začátkem listopadu rozeslala nový návrh zákona poslancům. Návrh zákona ale neposkytla státním zástupcům včetně nejvyššího státního zástupce a pražské vrchní státní zástupkyně, kteří po následném prostudování textu zákona vůči němu zaujali velmi kritické stanovisko.

 • Předloží ministryně vládě kontroverzní návrh, nebo bude přepracován po vlně kritiky?

  Brzy by ministryně Válková měla předložit návrh zákona ke schválení vládě. Jakou má pro zákon podporu od koaličních partnerů nevíme, ale ještě předtím v připomínkovém řízení uplatníme zásadní připomínky...

 • Ministr Pelikán předkládá zákon o státním zastupitelství. Září 2015.

  Po půl roce v úřadu představil ministr Robert Pelikán nový návrh zákona o státním zastupitelství. Za cíl si klade především zkvalitnění boje s nejzávažnější ekonomickou kriminalitou a korupcí, posílení nezávislosti i odpovědnosti státních zástupců a zajištění transparentnosti soustavy státních zastupitelství. Rekonstrukce státu ve stanovisku oceňuje části návrhu, které usilují o zvýšení nezávislosti státních zástupců na aktuálních politických tlacích.

 • Vláda schválila nový zákon o státním zastupitelství. 7. dubna 2016.

  Na jednání kabinetu projednali členové vlády nový zákon o státním zastupitelství, který vzápětí schválili. Proti byli z patnácti pouze čtyři, všichni ze sociální demokracie.

 • Šéf žalobců Zeman by zákon odložil, proti bude i Sněmovna. Květen a červen 2016.

  Návrh zákona prošel zatím pouze přes vládu a čeká jej ještě trnitá cesta. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se přiklání ke stažení zákona ze Sněmovny. Poslanci již avizovali několik pozměňovacích návrhů, které mohou výslednou podobu zákona výrazně změnit.

Vyšetřování významných korupčních kauz v minulosti často končilo u ledu na základě zásahů vysoce postavených státních zástupců, na jejichž jmenování a odvolávání mají u nás politici přímý vliv. Bez posílení nezávislosti a nestrannosti státních zastupitelství nelze dosáhnout výraznějšího úspěchu při vyšetřování té nejzávažnější finanční kriminality a politické korupce. Tu lze zajistit řadou pravidel a omezení pro jmenování nejvyššího státního zástupce a pro jmenování šéfa specializovaného útvaru pro vyšetřování korupce, jehož vznik vláda chystá.

Jaká opatření je potřeba přijmout?

Podpořím nový zákon o státním zastupitelství v podobě, která omezí politický vliv na osobu nejvyššího státního zástupce tím, že zavede tato opatření:

 • spolurozhodování dvou ústavních orgánů při jmenování nejvyššího státního zástupce (princip dvojí kontroly),
 • jmenování na pevně stanovené funkční období bez možnosti opakování funkce,
 • odvolání v průběhu funkčního období může být jen na základě kárného řízení a z důvodů stanovených zákonem.

Pokud bude navržen specializovaný útvar pro vyšetřování korupce při Nejvyšším státním zastupitelství, podpořím takové vymezení pravomocí mezi nejvyšším státním zástupcem a vedoucím specializovaného útvaru, které zabrání možnosti politických zásahů do vyšetřování citlivých kauz na regionální i celostátní úrovni. Bude proto obsahovat zejména:

 • nepolitické jmenování vedoucího úřadu – vedoucí úřadu bude jmenován nejvyšším státním zástupcem na základě výsledků výběrového řízení,
 • povinnost výběrových řízení pro ostatní členy úřadu,
 • časově omezený mandát ředitele úřadu bez možnosti opakování,
 • úřad podléhá kontrole nejvyššího státního zástupce,
 • pokyny může řediteli úřadu dávat pouze nejvyšší státní zástupce, a to pouze písemně s odůvodněním pokynu. Ani nejvyšší státní zástupce nesmí řediteli úřadu dávat negativní pokyny.

Už 157 poslanců a 25 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

U tohoto zákona není zatím žádný návrh ani hlasování.

Fakta a argumenty

Expertní newsletter

Pokud chcete získat více expertních informací o všech zákonech Rekonstrukce státu, přihlašte se k odběru našeho expertního newsletteru:

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů