EN

Senát schválil nezávislou kontrolu financování politických stran, zpřesněné volební zákony posílá do sněmovny

Praha, 24.8.2016 - Senátoři dnes schválili novelu zákona o sdružování v politických stranách. Ta přináší několik významných novinek pro fungování a hospodaření politických stran v ČR. Strany budou muset od začátku příštího roku povinně vést transparentní účty, jejich hospodaření bude kontrolovat nově zřízený nezávislý úřad, zákon zavádí i limity pro výše daru, které může strana přijmout od jednoho dárce. Novelu volebních zákonů, které upravují předvolební kampaně, senátoři doplnili o upřesňující pozměňující návrh a s ním jej posílají do sněmovny, kde o nich budou hlasovat poslanci.

Senát schválil nezávislou kontrolu financování politických stran, zpřesněné volební zákony posílá do sněmovny

"Výsledek dnešního hlasování je velkou zprávou pro českou politiku. Pravidla pro fungování stran a jejich financování se tu nezměnila od začátku 90. let. Nedochází sice již k velkým kauzám s tajemnými sponzory stran, na nejasnosti kolem financování stran i případy jejich skrývané podpory však narážíme takřka každoročně," říká předseda sdružení EconLab Jiří Skuhrovec, jeden z garantů platformy Rekonstrukce státu, která má toto téma zařazené mezi devítku zákonů, které dlouhodobě sleduje a prosazuje.

Česká republika také dnešním dnem přestává být jedním z 5 států Evropské unie, ve kterém dosud neprobíhá nezávislá kontrola politického financování. Od začátku ledna příštího roku tak na základě dnes přijaté novely vznikne nezávislý úřad se sídlem v Brně, který bude dohlížet na financování stran a kampaní namísto poslanců Kontrolního výboru, kteří mají dohled na starosti dnes. Náklady na provoz pětičlenného úřadu by měly být nenápadným zlomkem stamiliónů, které strany od státu dostávají.

Zákon, který i zahraniční odborníci zabývající se tímto tématem označují za jeden nejkvalitnějších, které v této oblasti v poslední době vznikly, se podařilo přijmout i díky dlouhodobé aktivitě neziskových organizací, odborníků a aktivních občanů. "Zástupci organizací sdružených v Rekonstrukci státu i její sympatizanti z řad občanů se po dobu několika let pravidelně obraceli na své poslance a senátory, zasílali jsme naše stanoviska k jednotlivým návrhům, iniciovali vznik výzkumů, představovali téma v médiích a vysvětlovali veřejnosti. Velký dík patří všem, kdo se během těchto let do podpory této změny zapojili," doplňuje Pavel Franc z organizace Frank Bold, další z garantů Rekonstrukce státu.

Novely volebních zákonů, které měly přinést například zavedení limitů pro náklady na jednotlivé typy kampaní, nebo povinné označování předvolební inzerce či registraci třetích osob, které by chtěly do kampaně zasáhnout, senátoři vrací s pozměňovacím návrhem do sněmovny. Předložený návrh je zpřesněním a upřesněním předkládané novely, např. právě v otázce registrace třetích osob zapojených do kampaně (pozměňovací návrh vznikl přímo na ministerstvu vnitra, které zákony připravovalo).  Dá se proto předpokládat, že poslanci přijmou návrh v senátním znění.

Poslanci by mohli o novelách volebních zákonů hlasovat už během říjnové schůze.

Podrobnější informace zde:

Více informací:

 

Václav Zeman, Rekonstrukce státu


tel.: 734 202 656

mail: vaclav.zeman@frankbold.org

 

Pokud chcete dostávat pravidelná upozornění na nové videorozhovory a komentáře, nechte nám tu svůj email. Pošleme vám je jednou za měsíc v pravidelném newsletteru Minuta demokracie.

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů