EN

Hlasování

23. 10. 2014 - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně

HLASOVÁNÍ SENÁTU O SCHVÁLENÍ NOVELY JEDNACÍHO ŘÁDU SNĚMOVNY

Dne 23. 10. 2014 senátoři hlasovali o novele jednacího řádu Sněmovny, která přispěje k transparentnímu legislativnímu procesu. Novelou dojde k prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením, takže veřejnost i sami poslanci budou mít dostatek času na seznámení s pozměňovacími návrhy podanými na poslední chvíli. Dalším opatřením je, že výbory budou zaznamenát hlasování poslanců včetně jmenných seznamů. Senátoři tak respektovali nepsané pravidlo o nezasahování do jednacího řádu druhé komory.

Zvolte stranu a kraj