EN

Hlasování

11. 6. 2014 - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování pozitivně

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SENÁTU O PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU 

Dne 11. června byl na jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí předložen zpravodajem tisku, senátorem Milošem Vystrčilem, návrh na přerušení projednávání sněmovního tisku č. 43, který poskytuje širší rozsah pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Zvolte stranu a kraj