EN

Anketa právních expertů: Může nejasný výklad schválených výjimek z registru smluv způsobit právní chaos?

Oslovili jsme několik právních odborníků s dotazy na jejich pohled na právní výklad nejrozsáhlejší schválené výjimky ze zveřejňování smluv státu. Ta navrhuje, aby výjimku ze zveřejňování smluv měly “právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo samospráv, které mají průmyslovou nebo obchodní povahu".

Jde jistě o nepřiměřeně neurčitý právní pojem, zvlášť s ohledem na to, že vymezuje hranici poměrně významného veřejnoprávního režimu. Nepochybně bude vyvolávat výkladové problémy. Vyvolá to asi právní chaos.

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Není-li výklad jasný, pak se postupně - zpravidla díky judikatuře - vytvoří výklad, který stanoví mantinely pro dosud v právní úpravě nejasné pojmy. Nicméně to bude trvat několik let... Čeští právníci jsou poměrně zvyklí na to, že naše právní úprava nedosahuje kvalit a preciznosti např. zákonodárné činnosti v Německu. Bohužel. A právní praxe si bude muset s přijatou právní úpravou poradit. V ČR nic neobvyklého. Jakékoli výjimky jsou pouze účelové, neboť praxe na Slovensku nás jasně poučuje o tom, že žádné fatální následky to pro slovenskou ekonomiku nemělo, spíše naopak.


doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


U termínu "průmyslová nebo obchodní povaha" se zjevně jedná o tzv. neurčitý právní pojem, který bude předmětem interpretace v jednotlivých případech. Já osobně jsem byl ohledně zákona o registru smluv zastáncem takového řešení, kdy se jasně nadefinují veřejnoprávní povinnosti a ty se potom sankcionují veřejnoprávní cestou, podobně jako je tomu u zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.


JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Jedná se o nešťastnou formulaci. Místo povahy by mělo jít spíše o účel, za jakým byla daná právnická osoba založena."


prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Důsledkem tohoto pozměňovacího návrhu bude značná právní nejistota právnických osob s majetkovou účastí státu nebo samospráv, které budou muset určovat, zda mají či nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Pokud dotyčné podniky nevyhodnotí správně, zda se jich zveřejňování smluv týká či ne, mohou být od 1. července 2017 všechny jimi uzavřené a nezveřejněné smlouvy od počátku zrušeny.


Mgr. Petr Bouda
, právní analytik, jeden z autorů komentáře k zákonu o registru smluv

 

Pokud chcete dostávat pravidelná upozornění na nové videorozhovory a komentáře, nechte nám tu svůj email. Pošleme vám je jednou za měsíc v pravidelném newsletteru Minuta demokracie.

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů