EN

Poslanci rozhodnou, zda umožní politizaci státní služby

Praha 26. 10. 2018 – Poslanci budou už dnes hlasovat o vládní novele služebního zákona. Protikorupční platforma Rekonstrukce státu upozorňuje, že tato novela zvyšuje riziko politizace a destabilizace státní služby, což je proti smyslu zákona. Pozměňovací návrh ministryně Kláry Dostálové (ANO) navíc vede k zásahu do jednoho z klíčových pilířů zákona, když umožňuje odvolávat státní tajemníky vládou. Hrozí tak, že důležitá pojistka proti politickým tlakům na úředníky bude oslabena, což by ve spojení s chystanými změnami služebního hodnocení úředníků otevřelo značný prostor pro politické zásahy do fungování státní služby.

Poslanci rozhodnou, zda umožní politizaci státní služby

Platforma Rekonstrukce státu upozorňuje, že předložená vládní novela zákona o státní službě zvyšuje riziko politizace a destabilizace státní služby. „Profesionalizace státní správy musí jít ruku v ruce s její stabilizací, odpolitizováním a především se stanovením jasné hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě,“ řekl vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Novela obsahuje řadu problematických bodů, které mohou být zneužitelné a oslabují pozici státních úředníků před politiky. Jedná se např. o přesunutí hodnocení vedoucího státního úřadu na člena vlády oproti dřívějšímu hodnocení ze strany státního tajemníka. „Za největší riziko lze pak považovat změny služebního hodnocení. Podle vládního návrhu stačí po negativním hodnocení úředníka za 40 odsloužených dnů zaslat další negativní hodnocení a úředník na pozici skončí. Vysocí úředníci pak nově nemají ani možnost podat námitku,“ uvedl právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus. Na tyto body jsme upozornili již dřív.

Tyto kroky společně umožňují, aby v budoucnu měli ministři volné ruce k rychlým personálním změnám. „Proces služebního hodnocení je třeba pořádně vyhodnotit, zda vůbec plní svou funkci, a upravit tak, aby nebyl zneužitelný pro odstranění politicky nepohodlných úředníků. Tedy prodloužit lhůty, umožnit podání námitek všem úředníkům a vrátit hodnocení do rukou státního tajemníka,“ dodává Kraus.

Pozměňovací návrh ministryně Dostálové podlamuje pilíře zákona

Na místo zlepšení sporných bodů služebního zákona však teď přichází vláda s dalšími návrhy, které jdou výrazně proti jeho původnímu smyslu. Protikorupční platforma Rekonstrukce státu varuje poslance před schválením pozměňovacího návrhu paní ministryně Dostálové (1381), který by umožnil odvolání státních tajemníků vládou. Rekonstrukce státu v této souvislosti oslovila tři členy Fóra expertů k hlídání Mantinelů odpovědné demokratické vlády, kteří se k tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřili následovně:

Státní tajemníci a odborní náměstci mají být nepolitičtí. Zavést jejich odvolatelnost politickou institucí (ať ministrem nebo vládou) znamená odstoupení od programu odpolitizování státní správy. Jde tedy o pokus odstranit hlavní přínos služebního zákona. Ve skutečnosti potřebuje nepolitická složka státní správy posílit, nikoli oslabovat, tím méně rušit. Projdou-li tyto změny, bude v podstatě končit pokus o vytvoření odborné nepolitické státní služby v naší zemi. Doufám, že si to rozumní poslanci uvědomují a že takový pozměňovací návrh (popřípadě celou změnu) zamítnou.”

Edvard Outrata, bývalý vysoký státní úředník v Kanadě a v ČR, člen
správní rady Institutu pro politiku a společnost

Domnívám se, že uvedená novela i uvedený pozměňovací návrh min. Dostálové jde zcela proti původnímu smyslu služebního zákona. Odvolatelnost státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech, stejně jako jakékoliv změkčení dříve stanovených pravidel, bude přispívat k závislosti úředníků na politické reprezentaci a tím zcela eliminovat největší přínos služebního zákona, tj. snahu o nezávislost úředníků právě na vládnoucí reprezentaci.”

Ondřej Závodský, právník, bývalý vysoký státní úředník

Je to jen další krok k bezvýznamnosti celé normy a návrat k samoděržaví. Zametá cestu k odstranění zbytků bariér vedoucí k návratu noci dlouhých nožů ve státní správě.”

Ivan Přikryl, právník, odborník na státní správu

Ve Sněmovně přitom existují další pozměňovací návrhy, které sporné body zákona řeší a rizika snižují. Rekonstrukce státu proto doporučuje, aby novela byla schválena pouze v případě, že budou současně přijaty návrhy, které posilují oddělení státní služby od politické moci - jedná se zejména o návrhy poslankyně Kateřiny Valachové (1379) a poslance Jana Bartoška (1140).

Pozměňovací návrh poslankyně Kateřiny Valachové (1379) navrhuje prodloužit lhůtu, po níž by bylo možné úředníka hodnotit ze 40 na 60 služebních dnů. Pokud by jeho působení bylo shledáno nevyhovujícím, měl by mít na nápravu 90 místo 40 dnů. Totéž navrhuje  pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška (1140), který navíc směřuje ke zrušení zamýšleného dvoukolového systému výběrových řízení na pozice ve státní správě na rozdíl od dosavadních tří.                                      

Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.


Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů