EN

V boji o senátní křesla se utká 21 ochránců demokracie

Druhého kola senátních voleb se zúčastní 21 kandidátů, kteří se občanům zavázali k ochraně demokracie. Dobrovolníci oslovili uchazeče o senátní křesla před volbami s možností podepsat Závazek k ochraně demokratických hodnot. Celkem tuto výzvu doteď vyslyšelo 53 uchazečů. Dvacet jedna z nich se už dnes utká v 2. kole voleb o post senátora. Voliči se mohou celkem ve 13 obvodech rozhodovat mezi kandidátem, který závazek podepsal a nezavázaným kandidátem.

V boji o senátní křesla se utká 21 ochránců demokracie

V boji o senátní křesla se utká celkem 21 kandidátů, kteří se zavázali chránit demokracii. Dobrovolníci sdružení v projektu Chvíle pro Senát vyzvali před 1. kolem voleb všechny kandidáty, aby podepsali příslib na podporu demokratických hodnot a principů. Občanskou výzvu vyslyšelo před 1. kolem 51 kandidátů. Devatenáct z těchto kandidátů postoupilo do 2. kola voleb. V něm se zavázali chránit demokratické hodnoty další 2 kandidáti. Celkem tedy doposud Závazek k ochraně demokratických hodnot podpořilo podpisem 53 kandidátů, z nichž 21 je stále ve hře o senátní křesla. Tři další pak vyjádřili souhlas s hodnotami, které závazek reprezentuje.

Ve třinácti obvodech proti sobě stojí kandidáti, z nichž jeden závazek podepsal a druhý ne. Jde o senátní obvod Sokolov, Chomutov, Prahu 8, Teplice, Jablonec nad Nisou, Benešov, Chrudim, Třebíč, Břeclav, Litoměřice, Brno-město, Ostravu-město a Zlín. „Volební účast ve druhém kole bývá zpravidla nízká a rozhoduje často jen pár desítek hlasů. Proto se snažíme upozornit voliče, že jde o důležité volby, protože mohou vybrat ty, kteří budou chránit naši demokracii. Podpis závazku v tomto může být určitým vodítkem,“ říká jeden z autorů závazku Lukáš Kraus z výzvy Mantinely demokracie. 

V dalších třech senátních obvodech podepsali závazek oba uchazeči. Šlo o Prahu 2, Šumperk a Opavu. „V druhém kole voleb změří síly ve třech případech také dva zavázaní obránci demokracie. Bylo by skvělé, kdyby si voliči prohlédli i další informace o kandidátech na webu Chvíle pro Senát. Dozví se tam, jakým veřejně prospěšným aktivitám se kandidáti doteď věnovali a jestli podporují protikorupční opatření doporučovaná odborníky,“ uzavřel Lukáš Kraus. Zájemci najdou všechny informace na webu www.chvileprosenat.cz. Chvíle pro Senát je společným dílem občanských iniciativ Společně to dáme, Mantinely demokracie, a Milion chvilek pro demokracii. 

K čemu se kandidáti zavazují?

Závazek sepsali experti spojení s výzvou Mantinely demokracie. Obsahuje sedm bodů, které by měl každý senátor ctít, aby aktivně hájil základní demokratické principy. Signatáři nepodpoří návrh zákona, který by byl v rozporu se základními lidskými právy a svobodami. Podpoří jen takový zákon o celostátním referendu, který umožní vyjádřit názor reprezentativní části společnosti. Nepodpoří protiústavní změnu volebního systému na většinový. Naopak podpoří jen morálně bezúhonné kandidáty na ústavní soudce a budou hájit nezávislost státního zastupitelství na vládě. Kandidáti také prohlašují, že nepodpoří žádnou změnu jednacího řádu Sněmovny, která by vedla k potlačení práv opozice, ani změny zákonů, které by ohrozily nezávislost veřejnoprávních médií. Celý text závazku je k dispozici zde.

Hodnoty závazku podpořil Bělobrádek, Fischer i Šesták

Několik kandidujících osobností se k závazku nepřipojilo podpisem, ale veřejně vyjádřili souhlas s hodnotami, které dokument přináší. „O mých jasných demokratických postojích svědčí moje činy, ne podpisy. To je jako bych měl podepisovat, že se nemá lhát a krást. Pro mě to je samozřejmé. Přísahal jsem opakovaně republice,“ uvedl Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), který kandiduje na Náchodsku.

Další kandidáti upozornili na to, že obdobné hodnoty podle nich obsahuje i senátorský slib. „Slib senátora zavazuje k věrnosti naší zemi, k zachovávání zákonů a Ústavy, k práci v zájmu všeho lidu a podle nejlepšího vědomí a svědomí,“ uvedl ke svému postoji Pavel Fischer, který kandiduje v Praze 12. „Přísahal jsem jednou, přísahal jsem navždy. Můj slib platí. Budu-li zvolen, bude obnoven formálně, protože to předepisuje Ústava ČR. Jako morální závazek trvá a není potřeba jej opakovat. Za tuto přísahu ručím svým dosavadním životem,“ uvedl k odmítnutí závazku Jiří Šesták (STAN, HOPB), který kandiduje v Českých Budějovicích.

Výzva Mantinely demokracie

Text závazku k ochraně demokratických hodnot obsahově vychází z výzvy Mantinely demokracie. Nezávislí experti zformulovali mantinely, které by žádná demokratická vláda neměla překračovat. Odborníci určili 9 oblastí, v nichž je možné hlídat vládu, jestli nepřesahuje své pravomoci a neobchází ústavní principy. Občané následně vyzvali politiky, aby se přihlásili k respektování těchto mantinelů. Výzvu iniciovala Rekonstrukce státu a doposud ji podpořilo takřka 7 000 lidí a desítky známých osobností. Více na www.mantinelydemokracie.cz

Kdo se podílí na Rekonstrukci státu?

Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu. 


Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů