EN

Naši ambasadoři

Tažná síla Rekonstrukce státu

Kdo jsou to ti ambasadoři?

Ambasadoři jsou občané a voliči z jednotlivých regionů ČR, kteří vědí, že jejich voličské možnosti nekončí vhozením lístku do urny. Před volbami získávají od svých kandidátů vyjádření k podpoře zákonů, aby se mohli kvalifikovaněji rozhodnout. Před hlasováním připomínají politikům, že zákony jejich voliče zajímají. Bez ambasadorů by Rekonstrukce státu neměla u politiků velkou váhu. Ambasadorů máme přes stovku, zde vidíte jen pár prvních. Přidáte se?

Chci se stát ambasadorem

Ambasadorské aktuality

Chcete vědět novinky z ambasadorského života, reporty z akcí a schůzek? Čtěte.

Staňte se ambasadorem

Jako ambasador Rekonstrukce státu se budete setkávat s politiky, předkládat jim odborná stanoviska a diskutovat s nimi. Budete tak hlavní spojkou mezi politikem a občany, kteří sledují jeho sliby.

Chci se stát ambasadorem

Proč podporuji Rekonstrukci státu?

  • Simona Babčáková

    Rekonstrukci státu podporuji, protože si myslím, že pokud bychom vyloučili korupci, tak jsme dostatečně bohatý stát, abychom se dokázali postarat o potřebné a sociálně handicapované a přitom mohli i snížit daně. Zároveň bychom mohli důvěřovat politikům a to by vedlo k tomu, že by do politiky dobrovolně vstupovalo více lidí, kteří chtějí občanům sloužit.

    Celý text

Adoptujte politika

Před volbami se politici zavázali k prosazení rekonstrukčních zákonů. Občas na to ale zapomínají, anebo jim jen nevěnují takovou péči.

  1. Vyberte si svého politika
  2. Sledujte, co dělá
  3. Setkávejte se s ním
  4. Pište o tom

Naši ambasadoři